Ereloon

1. Goedkope eerste consultatie

Hebt u een juridisch probleem, maar vindt u de drempel om naar een advocaat te stappen te hoog ?

Dat is niet langer nodig. De eerste consultatie waarin u de gelegenheid krijgt om uw zaak voor te leggen, kost slechts 50 € excl. BTW. Deze eerste consultatie beoogt u toe te laten een prima facie inschatting te maken van uw mogelijkheden in rechte, de opportuniteit van een verder juridisch onderzoek en van de kostprijs van dit alles.

Maak ter voorbereiding van een eerste consultatie steeds een map met:

  • Alle identiteiten van alle betrokken partijen
  • Een korte samenvatting met schema en chronologisch overzicht
  • Uw concrete vragen en verwachtingen
  • Een inventaris met uw bewijsstukken die u zo goed mogelijk ordent
2. Hoogte van het ereloon

De vraag naar de hoogte van het ereloon is complex omdat er géén twee volkomen identieke zaken bestaan. Zelfs in gelijkaardige zaken kunnen de geleverde prestaties sterk variëren en vallen ze onmogelijk op voorhand volledig in te schatten.

Wij verkiezen een persoonlijke aanpak die garant staat voor een correcte prijs.

Dit vormt meteen de reden waarom wij doorgaans niet opteren voor een vaste prijs per type procedure. Wij zijn immers van mening dat U minder hoeft te betalen indien uw zaak minder inspanning vergde dan een gelijkaardige zaak.

Ook al kunnen wij bij de eerste consultatie een vast uurtarief overeenkomen, toch opteren cliënten hier vaak niet voor. Zaken met een relatief beperkt belang die toch enige tijd in beslag nemen, dreigen anders voor U financieel onhaalbaar te worden. Wij wensen ook de tijd te nemen om naar Uw verhaal te luisteren, zonder dat elke minuut hiervan in rekening wordt gebracht.

De geleverde prestaties, het belang van de zaak en de al dan niet bevredigende uitkomst ervan zullen afgewogen worden om tot een correcte en persoonlijke eindstaat te komen.

Dit alles neemt niet weg dat elke mogelijke vorm van vaste vergoeding op uw verzoek tijdens de eerste consultatie kan worden overeengekomen.

3. Misschien moet u de erelonen helemaal niet betalen

Vergeet ook niet dat kosten en erelonen van een advocaat vaak gedragen kunnen worden door een verzekering.

Zo beschikken heel wat autobestuurders over een rechtsbijstandsverzekering. Deze dekt uw advocaatskosten wanneer u wordt vervolgd voor de politierechtbank ingevolge een verkeersinbreuk.

Ook via andere verzekeringen kunnen uw advocaatskosten worden gedekt (algemene rechtsbijstandverzekering, familiale verzekering, ongevallenverzekering, reisbijstandsverzekering, ...)

Wanneer uw verzekering de kosten en erelonen ingevolge uw polis dient ten laste te nemen, heeft u in de regel recht op vrije keuze van raadsman. Maak steeds van dit keuzerecht gebruik zodat uw zaak behandeld wordt door een advocaat die ongebonden uw belangen zal verdedigen.