Specialisaties

Wij specialiseren ons in volgende rechtstakken:

1. Aannemingsrecht

Dit omvat de rechten en plichten van alle actoren die betrokken zijn bij bouwprojecten groot en klein. Maar ook het herstellen van uw schoenen of het schilderen van een tuinhek zijn onderhevig aan de regels van het aannemingsrecht.

2. Huurrecht

Wij behandelen alle huurproblemen, gaande van het gemene huurrecht (bijvoorbeeld de verhuur van een garage) over woninghuur tot handelshuur.

3. Contractenrecht in het algemeen

Dit omvat o.m. huurrecht, kooprecht, eigendomsrecht. Het opstellen van overeenkomsten, maatregelen treffen tegen een partij die zijn contractuele verplichtingen miskent, vragen beantwoorden over de interpretatie van een overeenkomst,...

4. Verkeersrecht

Wij nemen uw verdediging waar voor de rechtbank, zorgen ervoor dat u als slachtoffer een passende vergoeding krijgt, regelen geschillen met uw verzekeraar, …

5. Handelsrecht

Wij staan voor u klaar zowel wanneer u handelaar bent in B2B- en in B2C-geschillen, als wanneer u als consument onheus werd behandeld.

6. Aansprakelijkheidsrecht

Wij helpen u wanneer u vervolgd wordt of wanneer u zelf iemand wenst te vervolgen wegens veroorzaakte schade.

7. Jeugdrecht

Mr. Van Dam is jeugdrechtadvocaat en als zodanig gespecialiseerd in het jeugdsanctierecht waarbij minderjarigen verdacht of vervolgd worden voor een als misdrijf omschreven feit. Daarnaast worden minderjarigen en hun familieleden ook bijgestaan bij procedures voor de familierechtbank, bijvoorbeeld i.v.m. het verblijf, opvoeding en de onderhoudsplicht van minderjarigen.

8. Strafrecht en strafprocesrecht

Het kantoor behandelt ook strafzaken. Wordt u in het kader van een strafonderzoek beschouwd als verdachte, dan doet u er goed aan om u zo snel mogelijk te laten bijstaan ter vrijwaring van uw rechten. Hetzelfde geldt a fortiori indien u reeds werd gedagvaard. Ook als slachtoffer laat u zich best zo snel mogelijk begeleiden aangezien een strafprocedure vaak niet alleen een emotioneel, maar ook procedureel een harde dobber kan vormen.

9. Personenrecht en familierecht

Mr. Van Dam bekwaamt zich reeds jaren in het familierecht en is de aangewezen persoon om u bij te staan in de slopende procedure die bijvoorbeeld een echtscheiding kan vormen.